Date:Posted By:Comments:4 Comments

4 Comments

 1. Galar

  Reply
  Har man fått hjärnskador efter en stroke finns idag ingen annan behandling än rehabilitering. Det är ofta en både lång och svår väg att gå. Tadeusz Wieloch, professor vid Lunds universitet, forskar på att utveckla ett läkemedel som kan göra vägen tillbaka lättare. Och ditt stöd till hjärnforskningen gör skillnad.
 2. Netaxe

  Reply
  MR ger en snabb och god information, men att ligga i en tunnelutformad magnetkamera under en lång undersökningstid, samt kraven att patienten ska ligga helt stilla, kan bli en mycket obekväm situation för denne. I samband med MR-undersökning upplever patienten .
 3. Akinogis

  Reply
  En kemisk avkännare (receptor) i det limbiska systemet avläser. 6 mängden av ett visst ämne och signalerar via nervbanor eller kemisk utsöndring, när koncentrationen stiger över eller faller under en viss nivå. De kemiska ämnenas koncentrationer varierar kring vissa basvärden. Vi upplever dem som.
 4. Dirr

  Reply
  På årsdagen vil denne hedersmann få mange bevis på hvor avholdt han er, og vi taler på manges vegne når vi ønsker ham god helse i mange, mange år framover. En arbeidets saga fra Snertingdal.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *